رسم یک سطح از داده های X-Y-Z در ۳D

عنوان انگلیسی: Plot a surface through X-Y-Z data in 3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۶۲کلید واژه ها:۳d datacolormapCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationmeshgridsurftriscatteredinterpxyzاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

برش سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Slicerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۲۶کلید واژه ها:۳d3d image viewer3d viewerbut it didnt run well please give me sugestions pleasedisplayhow to Read More →

پشتیبانی ماوس سه بعدی با استفاده از کلاس ها و رویدادها

عنوان انگلیسی: ۳D mouse support using classes and eventsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۷کلید واژه ها:۳d3d connexions3d mouse3dconnexionsActiveXautomotiveclasscomdesignergonomicevent drivenhuman interfacelogitech mousenavigationobjectpackagepilotsapce navigatorspace navigatorspace pilotspacenavigatoruser Read More →

شبیه سازی و نمایش مزرعه بادی در متلب

عنوان انگلیسی: Animate a Wind Farm with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۵۱کلید واژه ها:۳dAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneanimationbladeenergyfarmgeometrygreenmatlaboceanrealitysectionsectionssimulinkturbinevirtualvrmlwindwingاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد Read More →

تصویر بیضی گون ۳D

عنوان انگلیسی: image ellipsoid 3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۲کلید واژه ها:ellipsoidimage analysisimage processinginertiaSlicerSlicer in MATLABSlicer در متلبابزار برشاسلایسر در متلببرشبرش در MATLABبرش در Read More →

فیلتر دو طرفه سریع برای تصاویر ۳D

عنوان انگلیسی: Fast Bilateral Filter for 3D Imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۹کلید واژه ها:۳dbilateralConvolutionedgepreserving smoothingfast bilateral filterfunctional analysisvolumeبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی Read More →

GPU-شتاب ثابت ۳D قاب مبتنی بر موجک

عنوان انگلیسی: GPU-accelerated 3D Stationary Wavelet-based Frameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۴کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisimage processingsignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتGPU-شتاب ثابت Read More →

جهت مطلق

عنوان انگلیسی: Absolute Orientationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۷کلید واژه ها:۳dcomputer visionDigital Image Processingimage processingregistrationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های هوشمندهوش ماشینیجهت Read More →