نتایج جستجو برای «3d»

تعداد کلیک: 1848
عنوان انگلیسی: Plot a surface through X-Y-Z data in 3D
لینک: http://codesara.ir/content/m1198343-plotsurface-through-x-y-z-data-in-3d
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1198343
تعداد کلیک: 2063
عنوان انگلیسی: 3D Slicer
لینک: http://codesara.ir/content/m1599405-3d-slicer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1599405
تعداد کلیک: 7310
عنوان انگلیسی: Active Shape Model (ASM) and Active Appearance Model (AAM)
لینک: http://codesara.ir/content/m1071518-active-shape-model-asm-and-active-appearance-model-aam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1071518
تعداد کلیک: 1419
عنوان انگلیسی: Fast Bilateral Filter for 3D Images
لینک: http://codesara.ir/content/m1175795-fast-bilateral-filter-for-3d-images
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1175795
تعداد کلیک: 1214
عنوان انگلیسی: image ellipsoid 3D
لینک: http://codesara.ir/content/m1748676-image-ellipsoid-3d
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1748676
تعداد کلیک: 1557
عنوان انگلیسی: Absolute Orientation
لینک: http://codesara.ir/content/m1125527-absolute-orientation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1125527
تعداد کلیک: 1846
عنوان انگلیسی: Gear3D
لینک: http://codesara.ir/content/m1448709-gear3d
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1448709

View-Based 3D Objects Retrieval Using Geometric Features of Silhouette in Different Canonical Characte rization