مدل سازی، شبیه سازی و انیمیشن سه بعدی از یک خط تولید (مونتاژ) ساده

عنوان انگلیسی: Modeling, Simulation and 3D Animation of a Simple Assembly Lineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۱۲کلید واژه ها:۳danimationassemblyautomationconveyordesdescrete event simulationdiagramdiscretediscrete eventeventeventbasedfactoryflowindustriallinemanufacturingnetworkpackagingplcqueuerealitysequencesimeventsState FlowStateflowtrafficvirtualvisualizationworkshopاستیت فلوبرنامه Read More →

فشرده سازی سیگنال های الکتروکاردیوگرام به روش نمونه برداری فشرده با ماتریس برنولی غیر یکنواخت

عنوان انگلیسی: فشرده سازی سیگنال های الکتروکاردیوگرام به روش نمونه برداری فشرده با ماتریس برنولی غیر یکنواختتعداد کلیک: ۱۴۹۳کلید واژه ها:الگوریتم نمونه برداری فشردهسیگنال های Read More →

بهترین تخمین چند جمله ای به فرم یکنواخت

عنوان انگلیسی: Best polynomial approximation in uniform normزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۸۰کلید واژه ها:approximationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexchange algorithminterpolationmathematicsmaxnormminimaxoptimizationpolynomialstatisticsuniformانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

شبیه سازی دینامیک کانتور گرداب کیرشهف

عنوان انگلیسی: Kirchhoff Vortex Contour Dynamics Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۶کلید واژه ها:chemistrykirchhoff vortex contour dynamics 2d fluids ellipse ellipticalOscillatorphysicsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج Read More →

شبیه سازی BPSK برای کانال های AWGN و ریلی

عنوان انگلیسی: BPSK Simulation for AWGN and Rayleigh Channelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۱۸کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNbpsk simulationcoding theoryCommunicationsinformation theoryofdmrayleigh channelsslietانتقال اطلاعاتسیستم Read More →

شبیه سازی شار پتانسیل دو بعدی

عنوان انگلیسی: ۲D Potential Flow Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۶۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplanepotential flowاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب Read More →