دانلود رایگان پایان نامه: مدلی محاسباتی برای تکامل مبتنی بر ممتیک: بهینه سازی هوش تجمعی

عنوان انگلیسی: Thesis:A Computational Model of Memetic Evolution: Optimizing Collective Intelligenceتعداد کلیک: ۱۳۳۸کلید واژه ها:Clemson UniversityThesisپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه: Read More →

CONFIGR (کانتور شکل و زمینه)

عنوان انگلیسی: CONFIGR (Contour Figure and Ground)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۵۸کلید واژه ها:machine learningneural networkآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهخوشه بندیداده کاویساختار شبکه عصبیشبکه Read More →

مقدمه ای بر طبقه بندی

عنوان انگلیسی: Introduction to Classificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۳۹کلید واژه ها:Classificationclassificationnaive bayestreebaggermachine learningstatisticsstaData ClassificationData Miningklassifizierungmachine learningnaive bayesstatistical learningSupervised Learningtreebaggerwhite winewhitewineخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوطبقه Read More →

تولباکس ازدحام ذرات دیگر

عنوان انگلیسی: Another Particle Swarm Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۰۳کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony OptimizationCrossoverdeDifferential Evolutiongenetic algorithmglobal optimizationglobal optimumGrid computingimportantlibMetheuristicsMIMDmultiagentsmutationoptimizationParallel Computingparticle swarmParticle Swarm Read More →