دانلود رایگان پایان نامه:تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصویر ویدئویی زیست پزشکی

عنوان انگلیسی: Thesis:Machine learning based techniques for biomedical image-video analysisتعداد کلیک: ۴۷۹۴کلید واژه ها:UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIAدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:تکنیک Read More →

جعبه ابزار یادگیری عمیق

عنوان انگلیسی: Deep Learning Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۷۷کلید واژه ها:autoencoderbackpropagationConvolutionconvolutional neural netdeep belief networkdeep learningfeedforwardfunctional analysislogistic regressionmachine learningneural netrestricted boltzmann machineبینایی ماشینپردازش Read More →

یادگیری آنلاین گاوسی های متحرک

عنوان انگلیسی: Online Learning of Moving Gaussiansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۷کلید واژه ها:change detectiondemogaussian distributionsguimachine learningnaive bayesnonstationary learningonline learningrealtimeخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:روشهای جدید برای استحکام و یادگیری در بهینه سازی سبد سهام‬ داده محور

عنوان انگلیسی: Thesis:New approaches to robustness and learning in data-driven portfolio optimizationتعداد کلیک: ۱۶۵۲کلید واژه ها:University of californiaدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی صنایع و تحقیق Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: رویکردهای یادگیری ماشینی برای کالیبراسیون موتورهای با عملکرد بالا

عنوان انگلیسی: Thesis: Machine Learning Techniques for High Performance Engine Calibrationتعداد کلیک: ۲۰۱۷کلید واژه ها:ThesisUniversity of Kansasپایان نامهپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزمهندسی مکانیکدانلود Read More →

تخمین نرخ-پایین هسته Nystorm بهبود یافته

عنوان انگلیسی: Improved Nystrom Kernel Low-rank Approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۰۷کلید واژه ها:ClassificationclusteringData Miningmachine learningmanifold learning and dimension reductionmatrix lowrank approximationPattern Miningخوشه بندیداده Read More →

قانون دلتا

عنوان انگلیسی: DeltaRuleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۷۶کلید واژه ها:adalineClassificationclassifierclusteringData ClassificationData Miningdelta ruleleast mean squareslmsmachine learningneuralneural netneural networkneurodeneuronPattern Miningpattern recognitionperceptronSupervised Learningwidrowhoffاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص Read More →