دانلود رایگان پایان نامه:تمایل به یادگیری اجتماعی صعودی در بهینه سازی و سیستم های چند عاملی

عنوان انگلیسی: Thesis:Towards Incremental Social Learning in Optimization and Multiagent Systemsتعداد کلیک: ۶۰۸کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

جعبه ابزار یادگیری عمیق

عنوان انگلیسی: Deep Learning Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۷۴کلید واژه ها:autoencoderbackpropagationConvolutionconvolutional neural netdeep belief networkdeep learningfeedforwardfunctional analysislogistic regressionmachine learningneural netrestricted boltzmann machineبینایی ماشینپردازش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصویر ویدئویی زیست پزشکی

عنوان انگلیسی: Thesis:Machine learning based techniques for biomedical image-video analysisتعداد کلیک: ۴۷۹۱کلید واژه ها:UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIAدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:تکنیک Read More →

یادگیری آنلاین گاوسی های متحرک

عنوان انگلیسی: Online Learning of Moving Gaussiansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۶کلید واژه ها:change detectiondemogaussian distributionsguimachine learningnaive bayesnonstationary learningonline learningrealtimeخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:روشهای جدید برای استحکام و یادگیری در بهینه سازی سبد سهام‬ داده محور

عنوان انگلیسی: Thesis:New approaches to robustness and learning in data-driven portfolio optimizationتعداد کلیک: ۱۶۵۲کلید واژه ها:University of californiaدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی صنایع و تحقیق Read More →

یادگیری برپایه ؟ دیجیتال

عنوان انگلیسی: Learning Based Digital Mattingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۳کلید واژه ها:computer visiondigitalDigital Image Processingdigital mattingfilm and video motion productionimage compositionimage editingimage mattingimage Read More →