داده های گرافیک اکسل

عنوان انگلیسی: Grafica datos de excelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۳کلید واژه ها:excelmathematicsMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelآفیسآفیس و متلبآموزش ICDLآموزش آفیسآموزش اکسلاکسلمایکروسافت اکسل Read More →

خط لوله گرافیک سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Graphics Pipelineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۳کلید واژه ها:۳d graphics pipeline implementationImage Acquisitionاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش Read More →

بلاک همپوشانی هیستوگرام

عنوان انگلیسی: Histogram Overlay Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۰کلید واژه ها:blocksetcomputer visionDigital Image ProcessingDigital Signal Processingdspgraphicshistogram overlayimageimage processingtextvideoبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالپردازش Read More →