آشکارساز پیک (قله) و دره گوسی یک بعدی

عنوان انگلیسی: ۱-D Gaussian peak and valley detectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۵کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasederivativegaussianpeak detectorsignal processingvalley detectorانبار دادهپایگاه Read More →

تشخیص ناهنجاری

عنوان انگلیسی: Anomaly Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۳کلید واژه ها:Anomaly Detectionkolmogorov smirnovmachine learningmcdmveoutlierstatisticstime seriesخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش مصنوعییادگیری بانظارتیادگیری بدون نظارتیادگیری تقویتییادگیری Read More →

تابعی برای ساخت هیستوگرام دوبعدی

عنوان انگلیسی: Function to make a 2D histogramزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۰کلید واژه ها:۲ dimension visualizationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasehistogramانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

IMAQCALC – محاسبه کننده اکتساب

عنوان انگلیسی: IMAQCALC – Image acquisition calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۸کلید واژه ها:applicationapplicationsexampleframeImage Acquisitionimage acquisition toolboxrateاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری Read More →