واسط کاربری تکی متلب به اکسل

عنوان انگلیسی: MATLAB-Excel Single Interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۶۳کلید واژه ها:data exportdata importdemoexcel link com net builder dll vba deploy interface single commoexternal Read More →

اثر نویز فاز در کیفیت سیگنال

عنوان انگلیسی: Effect of phase noise on signal qualityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۵کلید واژه ها:Communicationsmathematicsmonte carlosignal processingالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تعمیر و بازسازی خودکار برنامه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:Automatic Program Repair Using Genetic Programmingتعداد کلیک: ۲۸۱۶کلید واژه ها:ThesisUniversity of Virginiaایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه:تعمیر Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:ارزیابی مقاومت خاک با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و رگرسیون تطبیقی اسپلاین چند متغیره

عنوان انگلیسی: Thesis:”EVALUATION OF LIQUEFACTION SUSCEPTIBILITY OF SOIL USING GENETIC PROGRAMMING AND MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINE”تعداد کلیک: ۳۱۶۶کلید واژه ها:NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGYROURKELAThesisایان نامه کارشناسی Read More →

Ls-DYNA to MOLDFLOW

عنوان انگلیسی: Ls-DYNA to MOLDFLOWزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۹کلید واژه ها:automotiveFinite ElementssimulationStructure Analysisآنالیز سازه‌اجزای محدودالمان محدودتئوری سازه‌هاتحلیل ساختارتحلیل سازه‌هاتحلیل لرزه ایحل عددی معادلات Read More →