مدیر پروژه

عنوان انگلیسی: Project Managerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۵کلید واژه ها:closefilesmanageropenpathprojectProject Managementproject managerپروژهتحلیل ساختارمندتحلیل سامانه‌هاتحلیل نیازمندی‌هاکنترل پروژهکیفیتمدل سازیمدل های توسعهمدیریت پروژهمدیریت کیفیتمدیر پروژهProject Manager Read More →

GUI طراحی کنترل کننده

عنوان انگلیسی: Controller Design GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۶۹کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theoryguiSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلGUI طراحی Read More →

کنترل موتور سری DC

عنوان انگلیسی: DC Series Motor Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۷کلید واژه ها:Electrical MotorSimPowerSystemالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتکاربرد متلب در مهندسی Read More →