کنترل پذیری gramian برای سیستم های ناپایدار

عنوان انگلیسی: Controllability gramian for unstable systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۶کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorycontrollabilitygramianlinear systemsstate spaceSystems theoryunstable systemاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

GUI برای کنترل بهینه و قوی

عنوان انگلیسی: Gui for Optimal and Robust Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۷کلید واژه ها:h2hinfOptimal Controlriccati formulationRobust ControlStochastic controlبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترلتئوری کنترل Read More →

سیستم های کنترل هواپیما

عنوان انگلیسی: Airplane Control Systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۶کلید واژه ها:airplane systemsautomationControl SystemsControl theorycontrolshmusynthesisRobust ControlStochastic controlSystems theoryاتوماسیونتئوری کنترلتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیسیستم پایدارسیستم Read More →

آزمایشگاه کنترل

عنوان انگلیسی: CtrlLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۴کلید واژه ها:analysisautomationcontrolControl SystemsControl theorydesignFeedbackRobust ControlStochastic controlSystems theoryاتوماسیونتئوری کنترلتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیسیستم پایدارسیستم های کنترلکنترل خطیکنترل Read More →