اسیلوسکوپ های LeCroy — درایور ابزار متلب

عنوان انگلیسی: LeCroy Oscilloscopes – MATLAB Instrument Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۹۵کلید واژه ها:automationInstrument Controlinstrument driverinstrument driverslecroyoscilloscopeoscilloscopessdawavemasterwaveprowaverunnerابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل Read More →

nnctrl

عنوان انگلیسی: nnctrlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۱۶کلید واژه ها:Feedbackfuzzy logicinverse controlneural networkneural networksNonlinear ControlOptimal Controlpredictivsystemsآموزش شبکه عصبیبرنامه ریزی پویابهینه سازیپرسپترون چند لایهتئوری کنترل Read More →

MIMOtool

عنوان انگلیسی: MIMOtoolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۳کلید واژه ها:controlcontrol designMIMOmultivariablemvtoolsRobust ControlSISOsisotoolStochastic controlsynthesistoolboxتئوری کنترلتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیسیستم پایدارکنترل خطیکنترل روباستکنترل غیر خطیکنترل مقاوممهندسی Read More →

جعبه ابزار کنترل چند نرخی ۵٫۱

عنوان انگلیسی: Multirate Control Toolbox 5.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۳کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymultiratenonconventionalrealtimertwSystems theoryآداب و رسوم، در غیر زمینه، بدون درنگ، RTWاتوماسیونسیستم Read More →

منبع تغذیه Agilent N6700B – درایور

عنوان انگلیسی: Agilent N6700B Power Supply – MATLAB Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۴کلید واژه ها:agilentautomationdemoInstrument Controlinstrument control toolboxmatlabn6700bpower supplyابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل Read More →

NelinSys

عنوان انگلیسی: NelinSysزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۲کلید واژه ها:control designexact linearizationGain Schedulingnonlinear control systemsphaseplane analysisبرنامه ریزی بهرهجدول بندی بهرهسیستم های غیر خطیسیستم های Read More →

اسیلوسکوپ های LeCroy — نمونه متلب

عنوان انگلیسی: LeCroy Oscilloscopes — MATLAB Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۰کلید واژه ها:applicationautomationInstrument Controllecroymatlab exampleoscilloscopeoscilloscopesابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی Read More →

سری PicoScope 2000 – درایور ابزار ژنتیک

عنوان انگلیسی: PicoScope 2000 Series – MATLAB Generic Instrument Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۵کلید واژه ها:automationInstrument Controlinstrument drivermatlabmeasurementoscilloscopepicoscopeابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →