کد متلب برای کنترل کننده PID

عنوان انگلیسی: PID Controller Matlab Codeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۰۹کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryDistillationDistillation Columnfuzzy codematlab codepidpid controllersensor networksimulationSystems theorywater level control in Read More →

آموزش تنظیم PID I — منحنی واکنش پردازش

عنوان انگلیسی: Learning PID Tuning I — Process Reaction Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۳کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryfirstorderplustimedelaypid tuningprocess reaction curveSystems theoryاتوماسیونسیستم های Read More →