اندازه گیری کارآیایی برای کلاسبندی

عنوان انگلیسی: Performance Measures for Classificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۰۰کلید واژه ها:ClassificationData ClassificationData Miningmachine learningperformance measuresSupervised Learningخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوطبقه بندیطبقه بندی اطلاعاتطبقه Read More →