مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۳۲کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

کد گذار پیچشی و تصمیم گیری سخت کدگشای ویتربی

عنوان انگلیسی: Convolutional Encoder and Hard Decision Viterbi Decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰کلید واژه ها:codingcoding theoryCommunicationsConvolutionconvolutional encoderfunctional analysisinformation theoryviterbi decoderاطلاعاتبازیابی اطلاعاتبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

شبیه سازی نرخ خطای بیتی کد همینگ ۷,۴

عنوان انگلیسی: (۷,۴)Hamming Code Bit Error Rate Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۵۸کلید واژه ها:AWGNbercommunicationCommunicaton Systemhamming codehard decodingml decisionparity bitssoft decodingsyndrome decodingتحلیل سیستم های Read More →