کدگذاری اختلاف فاز مربعی

عنوان انگلیسی: Quadrature Phase Shift Keying(QPSK)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۵کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemmathematicspskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal processingتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبتغییر فازرمز گذاریرمز Read More →

مبدل تک فاز اقتصاد به سه فاز

عنوان انگلیسی: Economic Single-Phase to Three-Phase Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۶کلید واژه ها:control designEconomicsEconomics in MATLABMATLAB for EconomicsSimPowerSystemsimpowersystemsاقتصادالکترونیکتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبسیم پاور Read More →

داده باینری لب ویو بار

عنوان انگلیسی: Load Labview Binary Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۸کلید واژه ها:binaryLaboratory Virtual Instruments Engineering WorkbenchlabviewLabVIEW and MATLABبرنامه نویسیبرنامه نویسی گرافیکیبرنامه نویسی متلبزبان Read More →

کد گذاری اختلاف فاز (PSK)

عنوان انگلیسی: Phase Shift Keying(PSK)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۶کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemmathematicsPhase-Shift Keyingpskاختلاف فازتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبتغییر فازسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیسیگنالشیفت Read More →

تابع کد گذاری اختلاف فاز (PSK)

عنوان انگلیسی: phase shift keying functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۱کلید واژه ها:Communicaton SystemdemodulationDigital ModulationPhase-Shift Keyingpskتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی Read More →

جبران طیف فاز

عنوان انگلیسی: Phase Spectrum Compensationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۹کلید واژه ها:analysis modification synthesisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformmagnitude spectrumphase spectrumphase spectrum compensationpscshorttime fourier Read More →