عملگر تعیین حوزه NameSpace

عنوان انگلیسی: NameSpace scoping operatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۹۴کلید واژه ها:Directory SearchDirectory Search in MATLABnamespacepackagepathscopescopingجستجوجستجو در متلبجستجوی دایرکتوریجستجوی دایرکتوری در متلبدایرکتوریدایرکتوری در متلبطبقه Read More →

مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۴۷کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

GOTO- رفتن به دایرکتوری حاوی یک فایل

عنوان انگلیسی: GOTO — Go to a directory containing a fileزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۱کلید واژه ها:navigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت Read More →

نسخه ی نمایشی برداشت

عنوان انگلیسی: Demo Harvestزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۷کلید واژه ها:demoharvestdemosdevelopmdevelopment environmentnavigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیویینسخه ی نمایشی برداشتDemo Harvest فرم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: یک رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیش بینی مالی با استفاده از نمایش داده بهبود یافته، بهینه سازی چند هدفه و کاوش متن

عنوان انگلیسی: Thesis: An Artificial Intelligence Approach to Financial Forecasting using Improved Data Representation, Multi-objective Optimization, and Text Miningتعداد کلیک: ۲۰۷۳کلید واژه ها:Dalhousie UniversiyThesisپایان نامهپایان Read More →