کاهش مودال بهینه

عنوان انگلیسی: Optimal Modal Reductionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۶کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymodal reductionmodel reductionSystems theorytime domain reductionاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

برش متعادل

عنوان انگلیسی: Balanced Truncationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۱کلید واژه ها:automationbalancedControl SystemsControl theorymodel reductionsingular value decompositionSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلبرش Read More →