کانوولوشن یک بعدی

عنوان انگلیسی: ۱-D Covolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلcomputer visionConvolutioncorrelationDifferential EquationDigital Image Processingimage processingodeبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم Read More →

کاربردهای درون یابی

عنوان انگلیسی: Interpolation Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۰کلید واژه ها:akima، barycentric، بزیر، پیچیدگی، کسینوس، مکعب، پیچیدگی مکعب، درون مکعب، DCT، تفاوت، تقسیم، تفاوت، Read More →