کد گذاری مشترک کانال-منبع یک تصویر

عنوان انگلیسی: Joint source-channel coding of imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۳۳کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکد گذاری مشترک Read More →

الگوریتم DB برای مدل هیدرولوژیکی

عنوان انگلیسی: D8 Algorithm for Hydrological Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۹کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاChannel Equalizerd8d8 algorithmearth sciencesgeneralglacialhydraulicshydrologyhydrology algorithmspotentialsignal processingSignals and Read More →

ظرفیت کانال دودویی متقارن (BSC)

عنوان انگلیسی: Capacity of Binary Symmetric Channel (BSC)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۱کلید واژه ها:Communicationsinformation theorysignal processingاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →

تقریب گرهای کانال LS و MMSE برای OFDM

عنوان انگلیسی: LS and MMSE channel estimators for OFDMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۹کلید واژه ها:channel estichannel estimationhighlightingmmsemse comaremse comarewofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingsimulationwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →

BPSK تفاضلی در زمان کانال ریلی، مدل Jake

عنوان انگلیسی: Differential BPSK over Rayleigh channel time, Jake’s modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۱کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationmodulationفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون Read More →