کامپیوتر آنالوگ با استفاده از تقویت کننده های قابل استفاده

عنوان انگلیسی: Analog Computer using operational amplifiersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadderAmplifierAmplifier in MATLABAnalog AmplifierDifferential Equationdifferential equationsintegratormathematicsodeآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت کننده Read More →

اکتشافات کامپیوتر در سیگنالها و سیستمها با استفاده از متلب، ۲E

عنوان انگلیسی: Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB, 2eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۶کلید واژه ها:computer exporationsConvolutionfunctional analysislinear systemssignal processingsignal systemssignalsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتبینایی Read More →

کاربرد کامپیوتر در مکانیک مواد با استفاده از MATLAB

عنوان انگلیسی: Computer Applications in Mechanics of Materials Using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۹کلید واژه ها:computer applicationsmamaterialsMechanical Engineeringmechanicsprogramming techniqueاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهتحلیل سازهترمودینامیکدینامیکسینماتیکمکانیکمهندسی مکاترونیکمهندسی مکانیککاربرد کامپیوتر Read More →

کامپیوتر تعادل اقتصادی عمومی

عنوان انگلیسی: Computing General Economic Equilibriumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۳کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABMATLAB for Economicsاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب در Read More →

py_udp

عنوان انگلیسی: py_udpزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۳کلید واژه ها:automationCommunicationsInstrument Controltcp udp packets network datagrams tcpipابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی Read More →