کاهش نویز تصویر با استفاده از آمار محلی

عنوان انگلیسی: Image Noise Reduction by Local Statisticsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۲۰کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisintensitiesintensitylocalmapmatrixmeanmediannoisepixelprocessingreductionrelativesmoothsmoothingstandardstatisticsvarianceweightwienerبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکاهش نویز تصویر Read More →

A High-Speed Low-Power Multitask Digital Vision Chip

عنوان انگلیسی: A High-Speed Low-Power Multitask Digital Vision Chipتعداد کلیک: ۱۱۱۲کلید واژه ها:high speed general purpose vision chipin-pixel image processingrobotic vision.vision chipA High-Speed Low-Power Multitask Read More →

شبیه سازی تکامل استتار با الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی: Camouflage evolution simulation with Genetic algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۶کلید واژه ها:backgroundcamouflageCrossoverevolutiongenetic algorithmmutationsimulationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه سازیتابع برازشکرروموزومشبیه Read More →