فوریه بیضوی برای تجزیه و تحلیل شکل

عنوان انگلیسی: Elliptic fourier for shape analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۴۹کلید واژه ها:elliptic fourierelliptic fourier for shape analysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformimage Read More →

مرورگر تابع تعاملی

عنوان انگلیسی: Interactive function explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۰کلید واژه ها:datadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationexploregraphicalgraphical displayinteractionانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →