اسیلاتو و سیگنال ژنراتور

عنوان انگلیسی: Oscillator and Signal Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۲۷کلید واژه ها:blue noisebrown noisechirpclick trainfrequency modulationfrequency sweepgrey noisenoiseOscillatorpink noisereverse sawtoothsawtoothsignal generatorsignal processingsinusoidsosound wavespeech Read More →

حذف نویز از سیگنال صوتی (صدا)

عنوان انگلیسی: Audio Noise Suppressorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۲۸کلید واژه ها:audioaudio processingDigital Signal ProcessingdspnoiseNoise Cancellationnoise cancellernoise suppressorspectral subtspeechVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →

صدا در متلب – مثال کد

عنوان انگلیسی: MATLAB sound – code exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۶کلید واژه ها:audio processingdaqDAQ Carddata acquisitionmeasurementsignal processingsoundsound matlab audio acquisition exampleVideo Processingاندازه گیریاندازه Read More →

تحلیلگر طیفی صدا

عنوان انگلیسی: Audio Spectrum Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۶۹کلید واژه ها:analizador de espectrps de audioanalyzerapplicationaudio spectrumaudio spectrum analyzerautomationdaqDAQ Carddata acquisitionDigital Signal ProcessingdspexampleImage AcquisitionInstrument Read More →

Nova- محیط Mod

عنوان انگلیسی: Nova – Mod Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۶کلید واژه ها:audio processingsound gui signal math lfo chorus flanger noise eq play acquisitiVideo Read More →

کنترل ادوات و وسایل با استفاده از گفتار (صدا)

عنوان انگلیسی: Device Control using Speechزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۲۹کلید واژه ها:Digital Signal ProcessingdspVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته Read More →

تحلیلگر جریان صدای زنده و مربی صدا

عنوان انگلیسی: Live audio stream analyser and voice coachزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۶کلید واژه ها:analoginputanalysisaudiobandpasscoachdaqDAQ Carddata acquisitionfastfftfilteringfourierfrequencylivemeasurementrealtimesamplingsignal processingsingingsoundstreamtransformvoiceاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری Read More →

تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۰۱کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

پردازنده صوتی بلادرنگ

عنوان انگلیسی: Real-Time Audio Processorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۰کلید واژه ها:audioDigital Signal Processingdspmidimusicrapidprototypingrealtimesignal processingsoundsynthesissystem objectپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس Read More →