پردازش سیگنال دیجیتال در متلب

عنوان انگلیسی: Digital Signal Processing Using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۳۴کلید واژه ها:companion softwareDigital Signal Processingdiscrete systems laboratory using matlabdspmatlabsignal processingپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →

یادگیری برپایه ؟ دیجیتال

عنوان انگلیسی: Learning Based Digital Mattingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۴کلید واژه ها:computer visiondigitalDigital Image Processingdigital mattingfilm and video motion productionimage compositionimage editingimage mattingimage Read More →

فیلتر مقاومت-خازن دیجیتال (RC)

عنوان انگلیسی: Digital Resistor-Capacitor (RC) Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۲کلید واژه ها:analog filteranalogtodigitalautomotivecapacitorElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsiiriir designiir simulationrc filterresistorsignal processingادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب Read More →

طراحی یک اکولایزر DFE-RAM کاملاً دیجیتال با تکنیک AHEAD-LOOK برای کانالهای ضبط مغناطیسی و پیادهسازی طرح بر روی مدارات مجتمع

عنوان انگلیسی: طراحی یک اکولایزر DFE-RAM کاملاً دیجیتال با تکنیک AHEAD-LOOK برای کانالهای ضبط مغناطیسی و پیادهسازی طرح بر روی مدارات مجتمع زبان برنامه نویسی: Read More →