شناسایی چهره مبتنی بر هیستوگرام پردازش شده

عنوان انگلیسی: Processed Histogram based Face Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۱۹کلید واژه ها:absolute distancecomputer visionDigital Image Processinghistogramimage processingmean based bin formationorlبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش Read More →

جعبه ابزار تشخیص اجسام و چهره ها

عنوان انگلیسی: Objects-Faces Detection Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۴۶کلید واژه ها:boostingdear sebastienface detectionFace recognitionfaces detectionhaarhiimage detectionimage processingimages processinglbpstatisticstoolboxپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر در Read More →

fdlibmex – تشخیص چهره آسان و سریع

عنوان انگلیسی: fdlibmex — – fast and simple face detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۰کلید واژه ها:detectionfaceface detectionFace recognitionfindingimageimage analysisimage processingnot a functionrecognitionپردازش تصاویر Read More →

فتومونتاژ، ترکیب و آمیختگی تصاویر

عنوان انگلیسی: Images blending_mixture_photomontageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۷کلید واژه ها:blendingi like itimage editingimage mixtureimage processingmixvideo editingVideo Processingvideo studiowater markerwatermarkingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

مشاهده گر لایه MRI

عنوان انگلیسی: MRI slice viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۴کلید واژه ها:۳d visualizationimage processingMagnetic Resonance ImagingMRIام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی تی اسکنمهندسی پزشکیمشاهده Read More →