فیلم آموزشی رایگان نرم افزار ETAP

عنوان انگلیسی: introduction to etap electrical engineering softwareتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvpwr9305# نرم افزار ETAP یکی از نرم افزارهای قدرتمند و Read More →

جریان توان هارمونیک شعاعی

عنوان انگلیسی: Radial Harmonic Power Flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۳کلید واژه ها:harmonic load flowLoad FlowPower Systemradial harmonic load flowradial harmonic power flowradial load Read More →

پخش بار (Power Flow) نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Loadflowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۸کلید واژه ها:analysisbusd xlsreaddataxlsbusdatafast decoupleLoad Flowloadflowmatlabnewtonnewton raphson loadflowNewton-Raphsonnewtonraphsonpls i want newton raphson load flow for distribution Read More →

RAPID – یک پایپ لاین تضمین روتین برای تصویر برداری از پخش

عنوان انگلیسی: RAPID — a Routine Assurance Pipeline for Imaging of Diffusionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۲کلید واژه ها:diffusionMagnetic Resonance ImagingMRIquality assurancerapidام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری Read More →