روش های اجزای محدود صلب پارامتریک شش ضلعی

عنوان انگلیسی: Parametric Hexahedral Solid FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۹کلید واژه ها:Finite Elementshexahedralmechanical modelingsolidthree dimensional analysisاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات Read More →

اکولایزر پارامتری سه بانده

عنوان انگلیسی: ۳-Band Parametric Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاDigital Signal Processingdspfilterfilter analysisFilter Designmusicparametric equalizersignal processingپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →

نمودار بود بازه

عنوان انگلیسی: Interval Bode Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۲۵کلید واژه ها:automationbode plotcontrol designControl SystemsControl theoryinterval systemsplotsSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه Read More →

معادله ماتیو (اسیلاتور پارامتری)

عنوان انگلیسی: Mathieu Equation (Parametric Oscillator)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۳کلید واژه ها:driven penduluminstabilitymathieu equationnonlinear resonanceode45Oscillatorparametric instabilityparametric oscillatorparametric resonancephase planerungekutta methodsimple pendulumstabilitysubharmonic resonanceاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار Read More →