تصویر جاساز شده به ویدئو

عنوان انگلیسی: Embed image to videoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۴کلید واژه ها:embeddingimage processingmixingphotomontagevideovideo editVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال Read More →

لیست کردن کدک های ویدئو، FourCC

عنوان انگلیسی: List Video Codecs, FourCCزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۱کلید واژه ها:avifilecccodeccodecscodingcompresso rcompressorsdivxencodeencoderEncodingfourfourccindeoInformation Securitymrlemsvcregisteryvideovideocodecxvidامنیت اطلاعاترمزگذاریرمزنگاریفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اطلاعاتکدینگمهندسی مخابراتلیست کردن کدک های ویدئو، FourCCList Read More →

Biomed خوان + ویدئو خوان

عنوان انگلیسی: Biomed Reader + Video Readerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۹کلید واژه ها:ActiveXBiomedicalBiomedical Engineeringeegeventsmedicalroivideowmpبیوالکتریکبیومکانیکبیوموادزیست پزشکیکاربرد متلب در مهندسی پزشکیمهندسی بافتمهندسی پزشکیمهندسی پزشکی در Read More →

برش ویدئو به عناصر فرعی

عنوان انگلیسی: Crop video to sub elementsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۱کلید واژه ها:Video Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده Read More →

ATSC – از RF به ویدئو

عنوان انگلیسی: ATSC — From RF to Videoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۴کلید واژه ها:۸vsbadvanced television systems comitteeatscCommunicationsDigital Signal Processingdspmpegpick of the weekpotwsignal processingsimulinksynchronizationTransportationvideovsbwirelessارتباطاتپردازش Read More →

تشخیص حرکت در یک ویدئو

عنوان انگلیسی: Motion Detection in a videoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۱کلید واژه ها:Image Acquisitionimage processlivemorphologymotion detectionmoving objectssegmentationtrackingvideoVideo Processingاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری Read More →