دانلود رایگان پایان نامه: الگوریتم های استدلال محاسباتی در هوش مصنوعی

عنوان انگلیسی: Thesis: Algorithms for computational argumentation in artificial intelligenceتعداد کلیک: ۱۷۲۲کلید واژه ها:ThesisUniversity College Londonپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه: Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: مدلی محاسباتی برای تکامل مبتنی بر ممتیک: بهینه سازی هوش تجمعی

عنوان انگلیسی: Thesis:A Computational Model of Memetic Evolution: Optimizing Collective Intelligenceتعداد کلیک: ۱۳۴۲کلید واژه ها:Clemson UniversityThesisپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه: Read More →

هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۲۹کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →