دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتم های بهینه سازی مستمر برای تنظیم پارامترهای واقعی صحیح از الگوریتم های هوش ازدحامی

عنوان انگلیسی: Thesis:Continuous optimization algorithms for tuning real and integer parameters of swarm intelligence algorithmsتعداد کلیک: ۲۲۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتم های بهینه سازی مستمر مدرن برای تنظیم واقعی و صحیح پارامترهای الگوریتم

عنوان انگلیسی: Thesis:Modern Continuous Optimization Algorithms for Tuning Real and Integer Algorithm Parametersتعداد کلیک: ۴۰۲کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →