خواص لختی جسم چند وجهی

عنوان انگلیسی: Polyhedron Inertial Propertiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۰۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

کتابخانه جامع توابع و برنامه های هوا فضا

عنوان انگلیسی: Airlibزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۰۸کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftautomationboeing 747cessnaControl SystemsControl theoryfdcFeedbackFeedback LinearizationflightNonlinear ControlSystems theoryx1اتوماسیونخطی سازی با فیدبکخطی سازی فیدبکسیستم Read More →

تسریع در طراحی هواپیما

عنوان انگلیسی: Accelerating aircraft designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۲کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaerospace blocksetAerospace EngineeringAerospace in MATLABaerospace toolboxaircraftairplanedigital datcomweb viewاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های Read More →

طراحی مبتنی بر مدل برای چرخ دنده فرود

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۲۴کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontrol systemflightlandlinkageloadsmechanicalسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

بدنه بالابر Hl-20

عنوان انگلیسی: HL-20 Lifting Bodyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۴۰کلید واژه ها:aerodefaeronauticalaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABairframeastronauticalhl20nasaسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

محاسبه گر ارتفاع چگالی

عنوان انگلیسی: Density altitude calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltitudeatmosisaatmosnonstdatmospheredensityheightisastandard atmospherestandard atmosphere tableسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

سیستم aero2vr

عنوان انگلیسی: aero2vrزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۷کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneeulerflightorientationrotationvirtualاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

پرواز کننده رایت ۱۹۰۳

عنوان انگلیسی: ۱۹۰۳ Wright Flyerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۳۹کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneflightpropellervrmlwright flyerاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب در Read More →

دینامیک یک پرنده جوی-فضایی

عنوان انگلیسی: Atmospheric-Space Flight Dynamicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۲۷کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABflight dynamicsspace dynamicsspace flighttewariسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

تابع محاسبه بهره وری اسوالد (Oswald)

عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۳کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftaircraft designسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →