جذب استون در هوا با استفاده از آب

عنوان انگلیسی: Absorption of Acetone in Air Using Waterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۸کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical Systemschemistrygas absorptionMATLAB for Read More →

هواشناسی گوگل

عنوان انگلیسی: Google Weatherزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۷کلید واژه ها:Weatherxmlآلودگی هوااتمسفراقلیمپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجو زمینعلوم فضاییهواهواشناسیهواکرههواشناسی گوگلGoogle Weather فرم Read More →

خواص لختی جسم چند وجهی

عنوان انگلیسی: Polyhedron Inertial Propertiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۰۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

کتابخانه جامع توابع و برنامه های هوا فضا

عنوان انگلیسی: Airlibزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۰۹کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftautomationboeing 747cessnaControl SystemsControl theoryfdcFeedbackFeedback LinearizationflightNonlinear ControlSystems theoryx1اتوماسیونخطی سازی با فیدبکخطی سازی فیدبکسیستم Read More →

تسریع در طراحی هواپیما

عنوان انگلیسی: Accelerating aircraft designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۴کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaerospace blocksetAerospace EngineeringAerospace in MATLABaerospace toolboxaircraftairplanedigital datcomweb viewاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های Read More →

طراحی مبتنی بر مدل برای چرخ دنده فرود

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۲۵کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontrol systemflightlandlinkageloadsmechanicalسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

محاسبه گر ارتفاع چگالی

عنوان انگلیسی: Density altitude calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltitudeatmosisaatmosnonstdatmospheredensityheightisastandard atmospherestandard atmosphere tableسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

بدنه بالابر Hl-20

عنوان انگلیسی: HL-20 Lifting Bodyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۴۲کلید واژه ها:aerodefaeronauticalaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABairframeastronauticalhl20nasaسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

XFOIL – رابط متلب

عنوان انگلیسی: XFOIL – MATLAB interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۸کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairfoilairplanexfoilاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب در Read More →

پرواز کننده رایت ۱۹۰۳

عنوان انگلیسی: ۱۹۰۳ Wright Flyerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۰کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneflightpropellervrmlwright flyerاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب در Read More →