ایجاد نویز AWGN یا نویز گوسی سفید افزایشی

عنوان انگلیسی: create awgn noiseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۵۱۰کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم مخابراتی در متلبطراحی و تحلیل Read More →

برآورد (تخمین) نویز

عنوان انگلیسی: Estimatenoiseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۹۰کلید واژه ها:curveestimationkalman filterKFlinear quadratic estimationLQEnoisePrediction Problemssmoothsmoothingvarianceتخمین درجه دو خطیتخمین سیگنالسیستم های خطی پویافیلتر بازگشتیفیلتر غیر خطیفیلتر Read More →

تست رویه Mann-Kendall جمع شونده

عنوان انگلیسی: Cumulative Mann-Kendall trend testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxmann kendallnon parametric teststatisticstrend testWeatherآلودگی هوااتمسفراطلاعات زیستیاقلیمبیوانفورماتیکپیش بینی آب و هواتحلیل Read More →