حل مسأله فروشنده دوره گرد چند گانه و باز با نقطه پایانی ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Endpoints Open Multiple Traveling Salesmen Problem using Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۳۴۹کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverfixed endpointsgenetic algorithmGraph algorithmsmultiple traveling Read More →

تبدیل سریع فوریه Radix-4 نقطه ثابت

عنوان انگلیسی: Fixed Point Radix-4 FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۹کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCommunicationsFixed-PointFixed-Point Toolboxsignal processingsignla processingالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه Read More →

کنترل کننده pid شانزده بیتی نقطه ثابت

عنوان انگلیسی: ۱۶-bits fixed-point PID controllerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۹کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcontrol designFixed-PointFixed-Point Toolboxfixedpointpid controllersimulationالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه Read More →

حل مسأله فروشنده دوره گرد باز با پایان ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Endpoints Open Traveling Salesman Problem using Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۰۴کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverfixed endpointsgenetic algorithmGraph algorithmsmutationNP-Complete Problemsopen variationoptimizationTraveling Read More →

مدل سازی نقاط ثابت

عنوان انگلیسی: Fixed point modellingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۰کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointarticleautomationControl SystemsControl theoryfixed point codefixed point modelFixed-PointFixed-Point ToolboxpaperrtwSystems theorytargetlinkwhitepaperاتوماسیونالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم Read More →

حل مسأله فروشنده دوره گرد باز با شروع ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Start Open Traveling Salesman Problem using Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۲۴کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverfixed endpointsgenetic algorithmGraph algorithmsmutationNP-Complete Problemsopen variationoptimizationTraveling Read More →

ATAN2 نقطه ثابت با استفاده از CORDIC

عنوان انگلیسی: Fixed-Point ATAN2 using CORDICزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۳کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcordic atan atan2 arctan tandspFixed-PointFixed-Point ToolboxVerilog HDLVHDLVHSIC Hardware Description Languageالگوریتم Read More →