تخمین آنتروپی هیستوگرام

عنوان انگلیسی: Entropy estimation from histogramزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۸کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseEntropyinformation theorymathematicsmeasurementmodelingstatisticsآنتروپیاطلاعاتانبار دادهانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی نظمی و Read More →

تخمین آنتروپی به وسیله روش Kozachenko-Leonenko

عنوان انگلیسی: Entropy estimation by Kozachenko-Leonenko methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۱کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseEntropyinformation theorymathematicsmeasurementmodelingstatisticsآنتروپیاطلاعاتانبار دادهانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی نظمی Read More →