دانلود رایگان پایان نامه:نظارت مورفوژنز- کنترل مورفولوژی رباتهای خود راه انداز زمینی توسط رباتهای هوایی

عنوان انگلیسی: Thesis:Supervised Morphogenesis – Morphology Control of Ground-based Self-Assembling Robots by Aerial Robotsتعداد کلیک: ۱۰۲۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:سیستم های فیزیکی-مجازی برای حفاظت از زیرساختهای کلیدی: کاربرد شبکه حسگر بی سیم برای نظارت بر شبکه برق

عنوان انگلیسی: Thesis:CYBER-PHYSICAL SYSTEMS FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION: A Wireless Sensor Network Application for Electric Grid Monitoringتعداد کلیک: ۳۰۴۰کلید واژه ها:ThesisUniversity of Coloradoپایان نامه کارشناسی Read More →

سیمیولینک شبیه ساز Heart VL1 در تحقیق نظارت-۱۸

عنوان انگلیسی: Heart VI1 Simulator Simulink In Investigation 18-Monitoringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۶کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechmathematicssignal processingsimulationsimulinkاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:ساختارهای محاسباتی خود سازمان یافته برای تحلیل زمان واقعی در نظارت محیطی توزیع شده به مقدار زیاد

عنوان انگلیسی: Thesis:Self-organised Computational Structures for Real Time Analysis in Highly Distributed Environmental Monitoringتعداد کلیک: ۷۰۴کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان Read More →

شبیه ساز Heart VL1 – تحقیق نظارت ۱۷

عنوان انگلیسی: HeartVI1 Simulink Investigation 17-Monitoringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۳کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechmathematicssignal processingsimulationsimulinkاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده Read More →

شبیه ساز Heart VL1 – تحقیق نظارت ۱۲

عنوان انگلیسی: Heart VI1 Simulator-Investigation 12-Monitoringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۱کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechmathematicssignal processingsimulationاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده Read More →