ناوبری خودمختار

عنوان انگلیسی: Autonomous Navigationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۳کلید واژه ها:automationautomotivecar navigationControl Systemscontrol sytemControl theoryfuzzynavigationnonholomonicSystems theorytype2umannedاتوماسیونجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیستم های کنترلسیگنالمختصات دقیقمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلموقعیت Read More →

ابزار ادغام دسته POI ناوبری BMW

عنوان انگلیسی: BMW navigation POI category merging toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۸کلید واژه ها:bmwe90miscellaneousnavigationutilitiesجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییابزار ادغام دسته Read More →

سیستم کنترل ناوبری خودمختار برای ؟

عنوان انگلیسی: Autonomous Navigational Control System for Non-holonomic Vehiclessزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۳کلید واژه ها:automationautomotivecontrol designControl SystemsControl theoryguinavigationnonholonomic vehiclesatvirsimulationSystems theorytype2 fuzzy setsاتوماسیونجی پی‌ Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:دسته ربات های قابل تطبیق در ناوبری زمین ناهموار

عنوان انگلیسی: Thesis:Adaptive Swarm Robotics in Rough Terrain Navigationتعداد کلیک: ۲۳۳۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →