ذرات در میدان الکتریکی و مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Particle in electric and magnetic fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationelectric fieldelectromagneticsguiImage Acquisitionmagnetic fieldmotionodeparticlephysicsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه Read More →

کنترل و شبیه سازی سیستم الکتریکی خودرو

عنوان انگلیسی: Automotive Electrical System Simulation and Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۲۷کلید واژه ها:alternatorAutomative Electrical Systemautomotivebatterycontrol designdemoelectricallead acidleadacidoptimizationsimulationsimulinkvehicleبرق خودروخودروخودروسازیسیستم برق خودروصنعت خودروسازیطرحی سیستم Read More →

مدل خودرو الکتریکی

عنوان انگلیسی: Electric Vehicle Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلdc motor electric vehicle hybrid first principlesDifferential Equationmechanical modelingodeحل ODE Read More →

اجرای پردازنده گرافیکی برای شدت عمل میدان GFV

عنوان انگلیسی: GPU Implementation for GVF Force Fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۲کلید واژه ها:biotechcomputer visionDigital Image Processingimage processingmedicaloptimizationsignal processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →