ذرات در میدان الکتریکی و مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Particle in electric and magnetic fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationelectric fieldelectromagneticsguiImage Acquisitionmagnetic fieldmotionodeparticlephysicsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه Read More →

شبیه سازی سلول PV

عنوان انگلیسی: PV cell Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۷کلید واژه ها:control designDiodemodelingsimulationsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودقطعات الکترونیکیمقاومت غیر خطیمهندسی الکترونیکیکسو کنندهیکسوسازشبیه Read More →

نحوه محاسبه R ، L کابل و ماتریس C

عنوان انگلیسی: How to compute cables’ R, L and C matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۴کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycontrols and systemselectric cablepower systemsSimPowerSystemsimulationsimunlationSystems Read More →