خروجی DAC با نسخه نمایشی جعبه ابزار کسب داده

عنوان انگلیسی: DAC Output using Data Acq Toolbox Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۱کلید واژه ها:applicationdacdaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementsignal processingsinesquaretoolboxtranslationtrianglewaveformاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری Read More →

شمارنده فرکانس

عنوان انگلیسی: Frequency Counterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۷کلید واژه ها:ClassificationclusteringcountData Miningdspfrequencygeneral dspPattern MiningPulsesignal processingخوشه بندیداده کاویداده کاوی در متلبدیتا ماینینگرگرسیونطبقه بندیکاوش الگوشمارنده فرکانسFrequency Read More →