کنترل موتور سری DC

عنوان انگلیسی: DC Series Motor Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۵کلید واژه ها:Electrical MotorSimPowerSystemالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتکاربرد متلب در مهندسی Read More →

کنترل سرعت موتور DC

عنوان انگلیسی: DC Motor Speed controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۶کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydc motor speed controlSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

مدل موتور DC پشتیبانی باتری

عنوان انگلیسی: Battery backedup DC Motor modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۰کلید واژه ها:backed upbatterybattery back upchargingdc motordischargingelectricalElectrical Motormodelmodellingmotorparametersکاربرد متلب در مهندسی قدرتماشین های Read More →

مدل موتور DC

عنوان انگلیسی: DC Motor Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۹کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydc motorInduction MotorSimPowerSystemSystems theoryاتوماسیونالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیسالکترونیکتبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکیجریان Read More →

لوازم و اتصالات و کنترل درست DC موتور

عنوان انگلیسی: Armature and Field Control Of DC Motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۷کلید واژه ها:armaturecontrol of dc motorElectrical EngineeringElectronic EngineeringelectronicsfieldSimPowerSystemادوات نیمه هادیالکترونیکسیم پاور Read More →

کنترل موقعیت یک موتور DC

عنوان انگلیسی: Position Control of a DC Motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۴۲کلید واژه ها:automationcontrolcontrol designControl SystemsControl theorycurrent loopdc machinesElectrical Motorit is good but Read More →

مدل موتور DC با تحریک مجزا

عنوان انگلیسی: Model of seperately excited DC motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۲کلید واژه ها:dc motorelectrical drivesmachinesmodelPower Systemانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتقدرتمهندسی برقمهندسی قدرتمهندسی Read More →

موتور DC با اثرات حرارتی

عنوان انگلیسی: DC Motor with Thermal Effectsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۲کلید واژه ها:simelectronicsالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی الکترونیکیشبیه سازی مدارهای الکترونیکیقدرتکاربرد متلب در Read More →