مدل سازی موتور القایی

عنوان انگلیسی: Modeling of Induction Motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۹کلید واژه ها:ac motorasynchronous motorInduction Motorالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیستبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکیجریان ACجریان Read More →

مدل سازی موتور القایی

عنوان انگلیسی: Induction motor Modelingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۹کلید واژه ها:Induction Motorinduction motor ac motor asynchronous motor motormodelingSimPowerSystemالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیسالکترونیکتبدیل انرژی الکتریکی Read More →

کنترل سرعت موتور القایی بر اساس گشتاور بار

عنوان انگلیسی: Load Torque Based Induction Motor Speed Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۰کلید واژه ها:ac motorasynchronous motorInduction MotorPWMالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیستبدیل انرژی الکتریکی Read More →

چاپر (رگولاتور یا تنظیم کننده) AC (جریان متناوب) سه فاز کاملا کنترل شده

عنوان انگلیسی: fully controlled three phase ac chopper(regulator)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۵کلید واژه ها:ac controllerac motorac regulatorpower electronicsscrSimPowerSystemsimulinkThyristorالکترونیکتریستورجریان مستقیمرلهسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →

موتور القایی کنترل شونده توسط کنترلر ولتاژ AC

عنوان انگلیسی: Induction Motor Controlled by AC Voltage Controllerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۹کلید واژه ها:Induction MotorThyristorالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیسالکترونیکتبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکیتریستورجریان Read More →