شناسایی خطای اتصال کوتاه داخلی سیمپیچی استاتور موتور القایی توسط شبکه عصبی مصنوعی بر اساس مدل بردار فضایی

عنوان انگلیسی: شناسایی خطای اتصال کوتاه داخلی سیمپیچی استاتور موتور القایی توسط شبکه عصبی مصنوعی بر اساس مدل بردار فضاییتوضیحات:در این مقالـه، بـا مدلسـازی بـردار Read More →

تحلیل عملکرد نامتعادلی ماشینهای القایی متقارن تحت شرایط نامتعادلی همزمان روتور و استاتور

عنوان انگلیسی: تحلیل عملکرد نامتعادلی ماشینهای القایی متقارن تحت شرایط نامتعادلی همزمان روتور و استاتورتوضیحات:امروزه، به دلیل کاربرد روزافزون ماشینهای القایی، بررسـی و تحلیل عملکرد Read More →

تحلیل کارآیی درایو موتور القایی با تغذیه اینورتر منبع z

عنوان انگلیسی: Performance Analysis of z-Source Inverter Fed Induction Motor Driveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۰کلید واژه ها:Communicationscontrol designguiharmonicsimage processingInduction Motorinvertermeasurementsignal processingsimulationsimulinkالقای الکترو مغناطیسیالکترو Read More →