نتایج جستجو برای «مهندسی کامپیوتر»

تعداد کلیک: 1918
عنوان انگلیسی: Arduino IO Package Slides and Examples
لینک: http://codesara.ir/content/m1318023-arduino-io-package-slides-and-examples
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1318023
تعداد کلیک: 1420
عنوان انگلیسی: Marine Automatics
لینک: http://codesara.ir/content/m1155007-marine-automatics
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1155007
تعداد کلیک: 2733
عنوان انگلیسی: Color Follower Robot
لینک: http://codesara.ir/content/m1479391-color-follower-robot
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1479391

فیلم آموزشی رایگان مکان یابی هاب یا Hub Location Allocation در متلب