خواص لختی جسم چند وجهی

عنوان انگلیسی: Polyhedron Inertial Propertiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۳۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

محاسبات عددی با سیمیولینک

عنوان انگلیسی: Numerical Computing with Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۱۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontroldemosdspelectromechanical simulguimodel based designsignal processingsimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →

شتاب مطلق زاویه ای

عنوان انگلیسی: Absolute angular accelerationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABrotating bodysmall satellitesسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →