نروفازی و محاسبات نرم

عنوان انگلیسی: Neuro-Fuzzy and Soft Computingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۳کلید واژه ها:fuzzy logicFuzzy Logic Toolboxmatlabneural and fuzzy systemsneurofuzzyPower Systemsoft computingtextانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم Read More →