تحلیل گر ایرفویل

عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۴۸کلید واژه ها:aerodynamicsaerofoilaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABairfoilairfoil_analyzerairfoil_coordinate_filesother airfoilsnlf0215fdacfdfluidfluid dynamicsleadingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

نکات داده های پیوند

عنوان انگلیسی: linkdatatipsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۳کلید واژه ها:datadata cursordata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedatatipdatatipsguiانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

f2matlab

عنوان انگلیسی: f2matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۷کلید واژه ها:convertexternal interfaceExternal Interface in MATLABfortranInterface in MATLABmatlabporttranslateutilitiesاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در متلباینترفیس در متلبپیاده سازی رابط Read More →