نمودار مغز دوبعدی و سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۲d and 3d brain plotsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۰کلید واژه ها:۲d3dBrainconvenientdebugeasyfmriimagepcolorplotrotatesimpleتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر برداری Read More →

نرمالسازی شدت توده مغز

عنوان انگلیسی: Intensity normalization of Brain volumeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۴کلید واژه ها:Brainhistogramintensity normalizationniftiتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر Read More →

قطعه بندی MRI مغز

عنوان انگلیسی: MRI Brain Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۱کلید واژه ها:۳d segmentationBraindeedicomgraygreyimage processingmedicalsegmentationwhite matterتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر Read More →

حل کننده تیزر مغز

عنوان انگلیسی: Brain Teaser Solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۵کلید واژه ها:Brainbrain teasercoindicegameiidoutcomerandom timesequenceتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر برداری Read More →

مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۵۰کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

مغز

عنوان انگلیسی: brainزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۹کلید واژه ها:Brainتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر برداری از مغزعصب شناسیعصب شناسی Read More →

ماسک مغز

عنوان انگلیسی: Brain Maskزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۵۰کلید واژه ها:Brainتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر برداری از مغزعصب شناسیعصب Read More →