احتمال تجارت دانسته

عنوان انگلیسی: Probability of Informed Tradingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۳کلید واژه ها:applied econometricsEconometricsEconomicsempirical econometricsfinanceFinancial Engineerigmarket microstructuretradingاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی Read More →

استراتژی تجارت گروهی

عنوان انگلیسی: Band Trading Strategyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۳کلید واژه ها:backtestingband tradingcomputational financeexamplefinanceFinancial Engineeringquanttrading strategyتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →