راه حل های دیفرانسیل معادله غیر همگن و خطی (بروز رسانی – ۱۳-۰۷-۰۷)

عنوان انگلیسی: Non-homogeneous and linear-differential-equation solutions (update — 13-07-07)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationshomogeneouslinear differential equationmathodespecial solutionحل Read More →

هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۵۱کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

کومولاتور عملگر تفاضلی خطی تعمیم یافته

عنوان انگلیسی: Generalized Linear Differential Operator Commutatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلcommutationderivativesDifferential Equationdifferential equationslinearodeoperatorsrelationsحل ODE در متلبحل عددی ODE Read More →

منحنی تعریف شده انحنا-پیچ خوردگی

عنوان انگلیسی: Curvature-Torsion Defined Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلcurvaturecurveDifferential Equationdifferential equationsdifferential geometryfrenetodeplot3torsionحل ODE در متلبحل عددی ODE در Read More →